Predstavitev

Predstavitev

Evangeličanska cerkvena občina Puconci je del Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Sloveniji. Evangeličani živijo v Sloveniji že skoraj 500 let vse od začetka reformacije leta 1517.  Puconska cerkvena občina je najstarejša evangeličanska cerkvena občina, saj je nastala kot prva oziroma se je uradno organizirala že leta 1783. Danes šteje približno 1700 članov v 17 - ih vaseh. Poleg matične cerkve v Puconcih spada k njej še podružnična cerkev v Pečarovcih kakor tudi cerkve oziroma kapele v Šalamencih, Lemerju ter v Andrejcih.