Kapela v Lemerju

V Lemerju stoji neogotska evangeličanska kapela iz leta 1925, ki služi kot bogoslužni prostor vse od svoje izgradnje leta 1973.