Spametnost

Je spominsko obeležje, posvečeno reformaciji na naših tleh, ponazarja pa 10 najpomembnejših vrednot, katere je poudarila reformacija. Te vrednote  so:
Svoboda
Pismenost
Apologija
Materinščina
Ekumena
Toleranca
Napredek
Odgovornost
Svetost
Transcendenca

S temi vrednotami naj bi človek živel in imel do njih pravico kakor tudi vso odgovornost!