Evangeličanska cerkvena občina Puconci
Puconci 100
9201 Puconci 
 
telefon: 02 / 545 91 20
fax:  02 / 545 91 21
 
Evangeličanska duhovnica Katja Ajdnik