Küzmičevi dnevi 2016

Razglasitev Puconcev, Ljubljane in Rašice za kraje reformacije

Letošnji Küzmičevi dnevi so bili posebni. Niso bili le tradicionalna obletnica najstarejše Evangeličanske cerkvene občine Puconci, ampak so bili namenjeni uradni razglasitvi Puconcev, Ljubljane in Rašice za KRAJE REFORMACIJE. Vsem trem krajem oziroma mestom je bil podeljen ta status, saj so bili pomembni v času reformacije in pozneje kot mesta nastanka uradnega evangeličanstva na Slovenskem (Puconci, Ljubljana) oziroma kot kraji, od koder prihaja pomembna protestantska osebnost (Trubarjeva Rašica). 

Naslednje leto 2017 je namreč 500 let od reformacije, česar se bo spominjala predvsem Evropa in ostali svet, eden izmed dogodkov v sklopu tega pa je tudi t.i. reformacijska pot, katera obsega 68 krajev po Evropi, pri nas so to Puconci ter Ljubljana z Rašico. V ta namen smo v Puconcih postavili tudi table, katere krasijo vsak vhod v vas kakor tudi cerkev ter nas postavljajo na pomemben zemljevid zgodovine ter sedanjosti. 

Küzmičevi dnevi so bili uradno odprti v četrtek, 25. avgusta, v Spominskem domu Števana Küzmiča v Puconcih. Predavanje dr. Klaudije Sedar na temo  Aleksander Terplan (1816-1858), neomajen in neutruden duhovnik puconske fare, nas je popeljalo v zanimiv čas nazaj. To leto je namreč 200 let od njegovega rojstva. V ta namen smo skupaj z Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota izdali faksimile njegove knjižice, katera je bila izdana leta 1856 ob blagoslovitvi prenovljene puconske cerkve.

V soboto, 27. avgusta, je potekala spoznavno - rekreativna kolesarska pot Po nekdanjih, zgodovinskih poteh med Puconci in Gornjo Radgono. Bilo nas je 16 kolesarjev in kolesark, kateri smo prevozili pot dolgo 36 km, se ustavili na pomembnih mestih, ki pričujejo o protestantskem življenju ter se obenem prijetno in lepo družili. V nedeljo, 28. avgusta, smo imeli svečano bogoslužje. Na ta način smo se v najstarejši evangeličanski cerkveni občini spomnili na preteklost, na to, kar nas določa v mišljenju in v verovanju tudi danes, obenem pa smo pogledali naprej, kaj nam namreč protestantske vrednote lahko dajo danes, kako je Božja beseda temelj našega življenja ter ljubezen, koristnost do sočloveka in družbe poteza, izraz naše vere v Boga.

Küzmičeve dneve so organizirali tudi to leto Evangeličanska cerkev AV v Sloveniji, Občina Puconci ter Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar - podružnica Pomurje.