Luther 2017 - 500 let reformacije

 

PUCONCI - KRAJ REFORMACIJE

 Puconci so poseben kraj v Sloveniji. Pripada mu edinstveno poimenovanje – zibelka protestantizma oziroma kraj, kjer je nastala prva Evangeličanska cerkvena občina in bila zgrajena prva evangeličanska cerkev. Medtem ko evangeličani živijo tukaj že skoraj 500 let, pa je uradna organizacija bila možna šele po znamenitem letu 1781, ko je bil izdan Tolerančni patent.

Puconci so zaradi svojega zgodovinskega pomena dne 28. aprila leta 2016 dobili poseben status - KRAJ REFORMACIJE. Podeljen jim je bil od Skupnosti protestantskih cerkva v Evropi s sedežem na Dunaju. Prav tako se še danes Občina Puconci ponaša z največjim deležem evangeličanov oziroma protestantov, kar daje kraju poseben ton in način življenja.

 

Slavnostna OBLETNICA REFORMACIJE po vsej Evropi se bo pričela

dne 31. oktobra leta 2016 in končala 31. oktobra leta 2017.

 

V sklopu tega bo steklo tudi pri nas v naši puconski občini kakor tudi širom po Sloveniji ter Evropi mnogo dogodkov in srečanj v počastitev tej obletnici!

 

Vrhunec praznovanja za naš pomurski prostor bo v Puconcih v sredo, 25. januarja leta 2017! Takrat, na ta dan, bomo tudi mi podali svojo zgodbo reformacije oziroma življenja tukajšnjih ljudi!

 

Na ta osrednji dogodek in na vsa ostala srečanja

Vas prisrčno vabita

Občina Puconci in  Evangeličanska cerkvena občina Puconci!

 

 

 

Puconci

Nadmorska višina: 213 m

Velikost: 504 ha (k. o. 488,56 ha)

Število prebivalcev: 650

Število hišnih številk: 411

Najpogostejši priimki: Beznec, Kuhar

Zaselki: Varaš, Vizvar, Legrad, Loke, Bencakov breg, Gerigorov breg

 

Puconci, ki so od leta 1995 sedež občine, so gručasto ravninsko naselje pod obronki gričevja ob Mačkovskem potoku, ki se širi proti Sebeborcem in Šalamencem. Zgodovinski viri jih omenjajo kot Monakofolua (1365) in Pyczonych (1499). Značilen duhovni pečat je kraju dalo evangeličansko versko in kulturno izročilo, saj tukaj že od leta 1783 deluje največja evangeličanska verska občina v Sloveniji, v kateri so mdr. delovali tudi znani prekmurski evangeličanski pisci, npr. Števan Sijarto, Aleksander Terplan, Rudolf Cipot in Adam Luthar. Danes se kraj urbanizira in zaradi priseljevanja intenzivno razvija, k čemur zlasti prispeva krajevno gospodarstvo, katerega hrbtenico tvorijo podjetja Kema, Benkotehna, Center za ekološko ravnanje z odpadki, hladilnica in betonarna, pred tem pa je v kraju dolgo časa delovala opekarna (ustanovljena 1900). Tukajšnja osnovna šola ima 27 oddelkov, v njenem sklopu deluje tudi vrtec z 12 oddelki. Častitljivo tradicijo ima v kraju tudi društvena dejavnost, saj je že med obema svetovnima vojnama tu delovalo Društvo kmečkih fantov in deklet, ki je gojilo gledališko in pevsko dejavnost. Danes v Puconcih delujejo prostovoljno gasilsko društvo (ustanovljeno 1892), kulturno-turistično društvo, Namiznoteniški klub Kema (že vrsto let med vodilnimi v slovenskem namiznem tenisu), Nogometni klub Kema, Pevsko društvo Zarja, čebelarsko društvo, društvo upokojencev idr. Umetnostnozgodovinski ponos kraja so evangeličanska cerkev, zgrajena leta 1784, poslopje nekdanje evangeličanske šole in spominsko obeležje »Spametnost«. Iz Puconcev izhajajo univerzitetni profesor in pisatelj Frank Bükvič, pesnik in pisatelj Drago Kuhar ter učitelj in pedagoški pisec Števan Lülik (glej še str. … Just). V spominskem domu Štefana Kuzmiča je na ogled stalna zbirka del prekmurske protestantske književnosti s projekcijo filma o protestantizmu.

povzeto iz monografije Občina Puconci, izdano leta 2011 v Murski Soboti