PUCONCI - KRAJ REFORMACIJE

Vhod v našo vas Puconce so meseca avgusta oziroma natančneje 25. avgusta okrasile lepe vhodne table, ki prikazujejo s svojo podobo del velike zgodbe naših krajev,  identitete, ki je močno zaznamovala ne le vas Puconce, ampak nasploh naše prekmurske kraje, nenazadnje celotno Slovenijo. Temelji in sledi reformacije so neizbrisni, saj so bili podlaga novemu družbenemu življenju v vseh pomenih, katerega razvoj poteka še danes. Martin Luther (rojen 10. novembra 1483 v Eisenachu - umrl 18. februarja 1846 v Eislebnu) kot osrednja osebnost na tabli velja za začetnika prenovljene vere in misli, kot tisti, ki je sprožil plaz sprememb na vseh področjih, v vseh strukturah evropskega življenja. Zato je prav in dobro, da smo ga položili na podobo zemljevida Evrope, kjer je s svojimi somišljeniki in s podporo množice ljudi začel novo obdobje, novo ero, nove poti. Reformacijska pot 2017, ki je organizirana v sklopu praznovanja 500 - te obletnice reformacije in katere simbol je pričujoč zemljevid, šteje 68 mest, krajev, med njimi so to tudi Puconci in Ljubljana z Rašico. V vseh teh krajih je reformacija zapustila posebne sledi oziroma so bili v njih skoncentrirani začetki, kjer so delovale pomembne osebnosti, bile ustanovljene različne institucije oziroma so to bili kraji, kjer je bilo vse prežeto z protestantizmom in je ostalo do danes več ali manj tako.

Naj naštejem nekaj krajev, v katere množico smo všteti tudi mi. To je seveda mesto Wittenberg (velja za kraj začetka reformacije dne 31. oktobra leta 1517), Augsburg (mesto, kjer so evangeličani prvič javno izpovedali svoje vero v Augsburški veroizpovedi ali Confessio Augustani leta 1530), Torgau (političen center reformacije takrat), avstrijska mesta Beljak, Graz, Dunaj, nato mesta Dublin, Liverpool, Cambridge, London, Bergen, Riga, Sopron, Strasbourgh, Praga, Bardejov, Rim, Benetke, Bern, Zürich, Ženeva, kjer bo dne 3. novembra leta 2016 Reformacijska pot 2017 tudi slavnostno odprta in se bo »reformacijski avtobus«, ki bo beležil vse zajete kraje, tudi podal na pot po vsej Evropi. K nam v Puconce bo prišel v sredo, 25. januarja leta 2017, kjer pripravljamo osrednji dogodek. Reformacijska pot se bo slavnostno zaključila dne 20. maja leta 2017 v Luthrovem mestu Wittenberg.

Res smo lahko vsi ljudje, ne glede na pripadnost ali prepričanje, veseli in ponosni, da smo všteti tudi mi v to množico 68 mest oziroma krajev, saj smo vsi del te velike zgodbe in vsi smo potomci teh krajev in življenja, katero se je tu odvijalo in nastajalo skozi stoletja, obenem pa nam seveda v prihodnosti lahko ta status prinese le dobro, kakor nova poznanstva, vezi ter sodelovanja na večih ravneh življenja.

 

                                                                                                          Katja Ajdnik